wz

Toužim    obyvatel - 2005

město:     znak: 


touzim.KV.jpg (36318 bytes)

Starší kresby:

touzim2.KV.jpg (25333 bytes)

 

touzim3.KV.jpg (25379 bytes)