wz

Strážov   obyvatel - 2005

město:     znak: 


strazov.KT.jpg (26530 bytes)

Starší kresby:

strazov2.KT.jpg (38784 bytes)

 

strazov3.KT.jpg (28169 bytes)