wz

Sázava   obyvatel - 2005

město:     znak:     PČP: 19. 5. 1998


Ve stříbrném štítě z modré vlnité paty vyniká červená zeď prolomená čtyřmi vysokými hrotitými oblouky, na ní červená věž s prolomeným hrotitým oknem a modrou stanovou střechou zakončenou zlatou makovicí a křížkem. Věž je provázena vpravo černou kápí a vlevo ze zdi vynikající zlatou berlou. (PP)

sazava2.BN.jpg (25463 bytes)

Starší kresby:

sazava.BN.jpg (32813 bytes)