wz

Praha - Nusle   obyvatel - 2005

msto:     znak:     PP:


 

prahanusle.AA.jpg (49841 bytes)

Star kresby:

1902

prahanusle2.AA.jpg (79757 bytes)