wz

Praha - Karln   obyvatel - 2005

msto:     znak:     PP:


 

prahakarlin.AA.jpg (57889 bytes)

Star kresby:

1904

prahakarlin2.AA.jpg (90557 bytes)