wz

Praha - Běchovice     1.538 obyvatel - 2005      http://www.praha-bechovice.cz/

město:     znak:     PČP: 19. 5. 1998


prahabechovice.AA.jpg (34875 bytes)

Znak je do půle dělený, pak rozpolcený štít. Vpravo v horním modrém poli je středově symetricky umístěn zlatý symbol postavené podkovy. Vpravo v dolním červeném poli jsou tři zvlněné stříbrné pruhy o stejné šířce. V horní polovině jejího vnitřního oblouku je situován zlatý symbol trubky. Vlevo je v červeném poli zlatá kvádrovaná zeď se stříbrným cimbuřím o čtyřech viditelných, z toho dvou celých stínkách, zeď je prolomena polovinou otevřené brány, která vyniká z poltící linie. Klenba brány je stříbrná se zlatým hlavním klenákem, křídlo vrat je zlaté barvy a má dva závěsy, vnitřek brány je černý. Z brány vyniká stříbrně obrněná ruka přirozených barev, která drží stříbrný meč se zlatým jílcem a zlatou záštitou. Z poltící linie vyniká za zdí polovina zlaté kvádrované věže se zlatou valbovou střechou, zlatou makovicí na levém kraji střechy a s cimbuřím o dvou viditelných stínkách. Věž je prolomena trojdílným černým oknem se stříbrným rámem, z něhož je viditelná pouze levá polovina. Vlevo od věže je menší zlatá kvádrovaná věž s cimbuřím o třech stínkách, se stanovou střechou a se zlatou makovicí. Zeď je prolomena dvojdílným černým oknem se stříbrným rámem. (PP)


Starší kresby: