wz

Plzeň   166.118 obyvatel - 2005     http://info.plzen-city.cz/

město: 13. st.     znak: 15. st.     PČP:


plzen4.PM.jpg (32660 bytes)

Velký i malý znak (bez honosných kusů a štítonoše) byl schválený k užívání 11. prosince 1969. (13)

plzen.PM.jpg (133114 bytes)

Papež Řehoř XIII. dne 1. prosince 1578 rozmnožil znak o zelené trojvrší nad štítem s nápisem IN HOC SIGNO VINCES (V tomto znamení zvítězíš), z něhož vyrůstá zlatý kříž, provázený po obou stranách olivovými ratolestmi, po stranách trojvrší je na každé straně helm s podbradkem ven obrácený, vpravo s halapartnou, vlevo s buzikánem. Vše drží před sebou anděl se svatozáří a křídly. Do štítu k dosavadním čtyřem polím byl přidán srdeční štítek se znamením z nejstarší pečetě - v červeném poli stříbrná městská zeď se dvěma věžemi a černou branou, v níž je postava krále s nahým mečem v pravici a štítkem s českým lvem v levici, s klenotem černého orlího křídla na helmu, nad branou pak vyrůstá postava panny v bílém odění, držící v obou rukou praporce dovnitř obrácené, vpravo červený s českým lvem, vlevo stříbrný s černou orlicí. (13)


Starší kresby:

plzen3.PM.jpg (29136 bytes)

Bulou z 5. června 1466 papež Pavel II. opět rozmnožil znak v odměnu za věrnost o dva zlaté spojené klíče ve stříbrném poli a o ozbrojence mečem opásaného a držícího pravou rukou půl černého orla ve zlatém poli. (13)

plzen2.PM.jpg (24841 bytes)

Znak rozmnožil císař Zikmund o zlatého velblouda v zeleném poli na paměť toho, že při obléhání města husity v roce 1433 ukořistili Plzenští při výpadu z hradeb živého velblouda, kterého přivedl Jan Čapek ze Sán do tábora sirotků. (13)

plzen1.PM.jpg (21960 bytes)

O městském znaku se hovoří již v husitské době - "sú prve tistu (samici) chrtici nesli na štítu", jako symbol věrnosti králi. (13)


plzen-map.PM.jpg (87240 bytes)

Plzeň 1650 (aukro.cz)