wz

Pelhřimov   obyvatel - 2005

město:     znak:     PČP: 12. 3. 1992


V modrém štítě na zeleném trávníku stojí hradba, z ní vynikají dvě věže, každá s jedním oknem, červenou valbovou střechou a dvěma zlatými makovicemi, vše stříbrné, z kvádrů a ukončené cimbuřím; do hradby je prolomena brána s polovytaženou zlatou mříží, otevřenými zlatými vraty, černě kovanými, z ní vychází muž oděný v poutnickém šatě se stříbrnými mušlemi a s holí v pravé ruce; pod cimbuřím po stranách brány jsou dvě střílny; mezi věžemi je štítek se znakem Českého království (nyní malý znak České republiky), pod ním je na cimbuří zavěšen štítek se znakem pražského arcibiskupství. (PP)

pelhrimov2.PE.jpg (37209 bytes)

Starší kresby:

pelhrimov.PE.jpg (42526 bytes)