wz

Pardubice   obyvatel - 2005

město:     znak:     PČP:


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2005

o symbolech města

Zastupitelstvo města Pardubic vydalo dne 10. května 2005, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 2
Znak města

  1. Znak města je tvořen červeným štítem s bílou nebo stříbrnou přední polovinou koně ve skoku se zlatou (žlutou) uzdou.
  2. Ke znaku může být připojen text s názvem města.
  3. Přesná podoba znaku, včetně dalších možných zobrazení, je zobrazena v příloze č. 1. této vyhlášky města.
pardubice2.PU.gif (37384 bytes)

Starší kresby:

pardubice.PU.jpg (34026 bytes)