wz

Ostrava - Poruba     74.980 obyvatel - 2005

msto:     znak:     PP:


ostravaporuba.OV.jpg (35186 bytes)

Star kresby: