wz

Ostrava - jih     118.094 obyvatel - 2005

msto:     znak:     PP:


ostravajih.OV.jpg (29390 bytes)

Star kresby: