wz

Ostrava     316.744 obyvatel - 2005

msto:     znak:     PP:


ostrava.OV.jpg (32626 bytes)

Star kresby: