wz

Nová Bystřice    obyvatel - 2005

město:     znak:     PČP: neevidováno


V modrém štítě hradba se třemi stínkami a prázdnou branou se zlatou vytaženou mříží mezi dvěma čtyřhrannými, hranou čelně otočenými věžemi. Každá věž má hladký sokl, čtyři (2,2) černá oblouková okna, cimbuří a červenou valbovou střechu zakončenou dvěma zlatými makovicemi. Hradba i věže jsou stříbrné a kvádrované. Mezi věžemi je stříbrný štítek s černou korunovanou orlicí se zlatou zbrojí a červeným jazykem. V bráně je stříbrno-červeně kosmo dělený štítek. (PP)

novabystrice2.JH.jpg (39168 bytes)

Starší kresby:

novabystrice.JH.jpg (43481 bytes)