wz

Moravské Budějovice     8004 obyvatel - 2005      http://www.mbudejovice.cz/

město: 13. stol.    znak: 1498     PČP: 19. 2. 1998


Ve zlatém štítu stříbrná kvádrová hradba s cimbuřím a černě prolomenou bránou, v níž je zlatá vytažená mříž a po stranách otevřená zlatá vrata s černým kováním. Nad hradbou se zvedají dvě stříbrné kulaté kvádrové věže s cimbuřím, každá s jedním černě prolomeným oknem. Nad bránou je zlatý štít se dvěma černými zkříženými ostrvemi, o něž se levou rukou opírá zbrojnoš v brnění, držící v pravé zvednuté ruce tasený meč, vše přirozené barvy. (PP)

moravskebudejovice2.TR.jpg (40574 bytes)

Starší kresby:

moravskebudejovice.TR.jpg (46903 bytes)

moravskebudejoviceTR1498.jpg (52275 bytes)