wz

Literatura - pramen


Augustin, J.: Velká encyklopedie měst a obcí ČR. Arbor, Sokolov 2001.   (01)
Baletka, L., Louda, J.: Znaky měst Severomoravského kraje. Profil, Ostrava 1980.    (02)
Čarek, J.: Městské znaky v českých zemích. Academia, Praha 1985.      (03)
Dvořáček, P.: Lexikon měst do kapsy. Levné knihy KMa, Praha 2005 (04)
Hrdlička, J.: Pražská heraldika. Public history, Praha 1993. (05)
Kolektiv: Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850 - 1970. Praha 1978. (06)
Liška, K.: Městské znaky s ozdobami. Práce, Praha 1989 (07)
Liška, K.: Mucha, L.: Klíč k našim městům. Práce, Praha 1979 (08)
Louda, J., Herčík, J.: Česká města. Albatros, Praha 1974. (09)
Louda, J., Kopecký, V.: Česká města II. Albatros, Praha 1983. (10)
Louda, J.: Znaky československých měst. Mladá fronta, Praha 1972.

(11)

Louda, J.: Znaky československých měst. Mladá fronta, Praha 1975.

(12)

Pelant, J.: Znaky a pečetě západočeských měst a městeček. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1985

(13)

Přibyl, A., Liška, K.: Znaky a pečetě středočeských měst. SNK, Praha 1975. 

(14)

Ruda, V., kolektiv: Znaky severočeských měst. Dialog, Most 1970.

(15)

Štarha, I, kolektiv: Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček. Blok , Brno 1979 (16)
Ströhl, H. G.: Stadte-Wappen von Österreich-Ungarn. Wien 1904 (II. vydání). (17)
Widimsky, V. R.: Städtewappen des Österreichischen Kaiserstaates. I.Königreich Böhmen. Wien 1864. (18)
   

 

 

 
http://rekos.psp.cz/- fungující internetové stránky s databází znaků a změn od roku 1991 podchycených podkomisí pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky (předchozí adresa byla změněna) (PP)
Časopis Veřejná správa, od roku 1998 nástupce časopisu Státní správa a samospráva (VS)
časopis Státní správa a samospráva 1997 (S97)