wz

Konice     obyvatel - 2005

město:     znak:     PČP: 2. 9. 1994


V červeném štítu stříbrný jelen ve skoku se zlatou zbrojí, na něm modrý štítek se zlatou rozletitou střelou pánů Kounických ze Švábenic. (PP)

konice2.PV.jpg (29659 bytes)

Starší kresby:

konice.PV.jpg (26313 bytes)