wz

Doksy     obyvatel - 2005

město:     znak:     PČP: 31. 5. 2005


V červeném štítě na zeleném trávníku dvě zelená, z vnitřní strany skalnatá návrší přirozené barvy, na každém stojí stříbrná čtyřhranná, hranou čelně otočená a v dolní polovině kvádrovaná věž s cimbuřím o třech stínkách a se dvěma černými obdélníkovými okny vedle sebe. Z pravého okna levé věže vyskakuje stříbrný jelen. (PP)

doksy2.CL.jpg (33443 bytes)

Starší kresby:

doksy.CL.jpg (49211 bytes)