wz

Cheb     obyvatel - 2005     http://www.mestocheb.cz/

město:     znak:     PČP:


MĚSTO CHEB - V Y H L Á Š K A - 546/1994

O znaku, praporu, vlajce a pečeti města, o řetězu starosty města a o jejich užívání

Městské zastupitelstvo v Chebu se usneslo dne 24.května 1994 vydat v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (úplné znění zákon č. 410/1992 Sb.) tuto obecně závaznou vyhlášku:

 Čl.1

Znak města

(1) Město Cheb používá svůj historický znak, který potvrzuje historická práva a kontinuitu vývoje, dokazující zároveň významné postavení města v českých zemích. Vrací se tak k původní formě znaku z počátku 14.století, s barevným zvýrazněním od 16.století, který byl používán až do roku 1961.

(2) Znak města Chebu má tuto podobu: Tvoří jej dělený štít, v jehož dolní červené polovině je pětinásobná stříbrná mříž se šikmými a kosmými tyčemi. V horní zlaté polovině vyrůstá z dělící linky černá orlice s roztaženými křídly a hlavou otočenou heraldicky vpravo, tj. z čelního pohledu vlevo, mající zlatý zobák a červený vyplazený jazyk.

(3) Výtvarné vyobrazení znaku města Chebu stanovuje příloha, která je nedílnou součástí vyhlášky. (www - bohužel nejde zobrazit)

cheb2.CH.gif (1062 bytes)

www


Starší kresby:

cheb.CH.jpg (49085 bytes)

 

cheb3.CH.jpg (32486 bytes)