wz

Brno - Královo Pole     27.729 obyvatel - 2005
město: 1905     znak: 1908


brnokralovopole.BM.jpg (87202 bytes)

Dělený štít, v dolní polovině polcený, v horním modrém poli vyrůstá z dělící čáry polovina korunované zlatě a červeně šachované orlice, v dolním pravém červeném poli tři prostupující se stříbrné kruhy provázené deseti zlatými korunkami, v dolním levém zlatém poli kosmo položen černý meč zkřížený se zelenou lipovou ratolestí, štít obklopuje ozdobná bronzová obruba, nad štítem hradební koruna s pěti zuby. (www)


Starší kresby:

brnokralovopole1908.jpg (26996 bytes)