wz

Bzenec     obyvatel - 2005     http://www.bzenec.cz/html/html_kultura/kultura.htm
město:      znak:


bzenec.HO.jpg (33314 bytes)

Na modrém štítě je stříbrná hradební zeď z kvádrů s otevřenou branou uprostřed. V bráně je červeně oděné rámě s mečem (podobně jako ve znaku města Prahy). Po stranách brány vrcholí hradba cimbuřím o čtyřech stínkách po každé straně. Nad branou je zeď vyšší a má rovněž čtyři stínky cimbuří. Nad zdí vystupují dvě čtyřhranné, rovněž stříbrné věže, každá se dvěma okny nad sebou s cimbuřím o čtyřech stínkách a červenou valbovou střechou se zlatými makovicemi. Mezi věžemi je nad cimbuřím červený štítek, na němž ze stříbrného trojvrší vyrůstá černý dvouocasý lev ve skoku doprava se zlatou korunou na hlavě. Nad tím jsou vějířovitě rozložené tři zlaté lilie. (03)


Starší kresby: