wz

Blovice     3.868 obyvatel - 2005     http://www.municipal.cz/blovice/
město: 1561     znak: 15. st.     


blovice2.PJ.gif (2815 bytes)

www


Starší kresby:

blovice.PJ.jpg (36066 bytes)

Na modrém štítě je stříbrná hradební zeď z kvádrů se sedmi stínkami cimbuří a s otevřenou bránou se zlatými vraty s černou vytaženou mříží. Nad hradbou vynikají tři stříbrné okrouhlé věže, každá s dvojitým oknem v horním podlaží s cimbuřím o třech stínkách a červenou špičatou střechou. Mezi věžemi je po pravé straně dorůstající zlatý půlměsíc, po levé straně zlatá šesticípá hvězda. (03)

blovice3.PJ.jpg (27271 bytes)

Svémocná úprava Blovického znaku v 18. století. Modrý štít v němž je stříbrná městské hradba s cimbuřím o sedmi stínkách, otevřenou městskou branou, a stříbrnou vytaženou mříží. Z hradby vystupují tři stříbrné čtyřhranné (?) věže, z nichž prostřední je o něco vyšší, každá se dvěma okny s lomenými oblouky, cimbuřím o třech stínkách a červenou jehlancovou střechou. Vpravo od prostřední věže je   na úrovni střech zlatý dorůstající půlměsíc, vlevo zlatá šesticípá hvězda. (13)

blovice4.PJ.jpg (33051 bytes)

Původní znak tvořil modrý štít, v němž byly vedle sebe tři stříbrné stany (prostřední o něco vyšší), každý s otevřeným vchodem a výrazným zlatým křížem na špici. V mezeře vpravo od prostředního stanu byl zlatý dorůstající půlměsíc, v mezeře vlevo zlatá osmicípá hvězda (Šternberkové). Tento znak užívaly Blovice do 18. století. (13). Na razítku z 19. století již vidíme v pečetním poli šesticípou hvězdu. (03)