wz

Blansko     20.594 obyvatel - 2005     http://www.blansko.cz/
město: 1905     znak: 1599 (obraz na pečeti)


blansko2.BK.jpg (8667 bytes)

K poslední proměně znaku došlo v roce 1990. Podle výtvarného návrhu Ing. arch. Josefa Švába byly ze znaku odstraněny tzv. socialistické atributy a k 17.5. 1990 byl schválen městským zastupitelstvem nový znak. Na modrém štítu volně stojí stříbrná, z kvádrů budovaná pevnostní věž s kupolovitou střechou se dvěma špicemi po stranách. Na vrcholu střechy a na špicích jsou zlaté makovice. (www)


Starší kresby:

blansko.BK.jpg (24382 bytes)

1979  - Na modrém štítě je černé ozubené kolo bez loukotí, se šestnácti ozuby. V něm stojí stříbrná, z kvádrů budovaná hradební věž, podobná věži šachové. Má kupolovitou střechu se dvěma špicemi, s makovicemi po stranách. Nad věží je červená, zlatě lemovaná pěticípá hvězda. (03)


blansko3.BK.jpg (23076 bytes)

V roce 1899 si dali Blanenští namalovat znak v poněkud jiné podobě: modrý štít, na jehož podkladě stojí na hnědozeleném kopci okrouhlá věž hnědé barvy z kvádrů. Do výše se zužuje a vrcholí cimbuřím o pěti stínkách a z kvádrů zděnou kupolí. V přízemí věže je branka, v poschodí dvě obdélná okna vedle sebe. Tento typ znaku byl schválen i statutem města Blanska z roku 1969. (03)