wz

Bezdružice     990 obyvatel - 2005     http://www.bezdruzice.cz/
město: 1459 (?)     znak:


bezdruzice.TC.jpg (39500 bytes)

Rozpoltěný štít červený a zlatý. V jeho patě je zelený trávník. V pravém, červeném poli stojí stříbrná věž s branou v přízemí, oknem, cimbuřím o třech stínkách a s černou špičatou střechou se zlatou makovicí. V levé, zlaté polovině stojí ozbrojenec v přirozených barvách, v pravici má kopí s korouhví a v levici štít. Praporec nese znamení pánů z Kolovrat: na modrém poli orlici rozpoltěnou, vpravo stříbrnou vlevo červenou. Štít je dělený, nahoře stříbrný dole červený a na něm je černý orlí pařát, nahoře krvavý (Kotulínští z Kotulína). (03)


Starší kresby: