wz

Benátky nad Jizerou     6.648 obyvatel - 2005        http://www.benatky.cz/
město: 1343     znak:


benatky.MB.jpg (45198 bytes)

Na červeném štítě je naspodu modrá voda a nad ní stříbrná, z kvádrů budovaná hradební zeď s cimbuřím o pěti stínkách se střílnami. Uprostřed hradby je otevřená brána, uvnitř černě malovaná s vytaženou modrou mříží a po obou stranách jsou klíčové střílny. Nad zdí vyniká uprostřed čtyřhranná, rovněž stříbrná kvádrová věž s jedním obdélným , křížem děleným oknem a s cimbuřím o třech stínkách se střílnami. Po stranách věže jsou dva k sobě nakloněné štítky pánů z Dražic, tj. modré štítky se zlatou snítkou vinné révy se třemi listy. Dole před branou je třetí, svisle postavený štítek černý se zlatým doprava obráceným drakem. (03)
A ten štítek je docela zamotanější problém než dražické barvy, viz níže...


Starší kresby:

benatky2.MB.jpg (11982 bytes)

Na modrém štítě je stříbrná hradba z kvádrů, s cimbuřím a otevřenou bránou s vytaženou mříží, za kterou stojí stříbrná věž s jediným oknem, ukončená trojzubým cimbuřím. Po stranách věže jsou červené štítky se stříbrnými vinnými listy. Před bránou je umístěn červený štítek se zeleným drakem, hledícím doprava...Štít s drakem umístěný před bránou je zcela určitě odvozen ze znaku Dražických z Kunvaldu (14)


Divný štítek
Při prohlížení odlišností kreseb zjišťuji, že v Benátkách ještě stále neví, co na třetím štítku mají...

1. Král uvádí - zlatého draka na zeleném štítě, nosil Dražický z Kunvaldu. Jenže Benátečtí mají v městském znaku tohle - na černém štítě zlatý bazilišek a tento popis byl znakem Straucha z Chlumku.

2. Dražičtí z Kunvaldu měli ve znaku zlatého draka (nikoli baziliška) v modrém poli. To je na erbovním diplomu z 5. 4. 1456, který vydal císař Fridrich III. (14)

3.Kořán (Světozor 1872, 213) píše, že znak byl městu udělen za pánů z Dražic a rozhojněn za Jana mladšího z Kunvaldu, královského podkomořího. Myslím si, že tento pán má pravdu přes 100 let. Jiná vrchnost by tam atributy předchozích nedala.

4.Jan z Kunvaldu měl mít zlatého draka na červeném štítě. Možná si někdo spletl zkratku barvy zl (zlatá) a ze (zelená) a tak se na znaku města objevil drak zelený místo zlatého - Čarek uvádí, že Karel Sokol kreslil (1786) zlatého draka na zlatý štít - zřejmě si také spletli zkratky...

5. Pokud srovnám štítky obou kreseb Kunvaldských (Dražičtí a Vraždové), tak horní - platná - kresba městského znaku má na černém štítku zlatého BAZILIŠKA, dolní kresba na červeném "spíše" zeleného DRAKA.

6. Mohu-li věřit Královi - jeho Heraldice, tak ten uvádí rozdíly takto:
- bazilišek jest "odrůdou draka" s hlavou podobné kohoutí se silným hřebenem a lalokem
- drak dvě nohy (shoda s baziliškem), z tlamy jazyk a srší oheň - viz kresba níže
- saň čtyři nohy, z tlamy jazyk a nesrší oheň

7. V každém případě je nyní na znaku Benátek bazilišek (drak s kohoutí hlavou). Je třeba nakreslit tam draka. Ten by měl být zlatý na červeném štítě (Jan z Kunvaldu - rozhojnil znak) nebo na modrém štítě (Dražičtí z Kunvaldu). Měl by tedy chrlit zlatý oheň (tečky označují zlato viz obrázek níže), jazyk červený - špičatý s háčkem (uvnitř ohně svislé šrafování - červená barva) a taktéž štít.

benatky3.MB.jpg (29581 bytes)

8. Myslím si, že městské zastupitelstvo má šanci uvést opomíjený štítek do historické souvislosti a dát správně nakreslit (z Kunvaldu mají DRAKA, ne BAZILIŠKA). Co se barev štítku týče, tak dal bych přednost červené před modrou (obě barvy měli z Kunvaldu). Drak je zlatý. O štítcích pánů z Dražic bylo na www města napsáno poměrně dost, o kunvaldském dráčku nic.

9. Vaše www uvádí - ve znakové síni hradu Laufu u Norimberka, kde je součástí heraldické výzdoby z let 1357-61 také erb pánů z Dražic, je dražické rodové znamení jemně odlišné: stříbrná ratolest vinné révy s listy v modrém poli štítu.Poslední mužský potomek zemřel roku 1385, tedy asi 20 let po výzdobě na hradě Lauf. Ctěte historii a dejte do městského znaku barvy, které byly známy v závěru života Dražických (hrad Lauf...).

benatky4.MB.jpg (8799 bytes)

Čarek uváděl v kresbě draka, ale vidíme baziliška