wz

Abertamy     1.197 obyvatel - 2005      http://www.obecabertamy.cz/
město: 22. 6. 2007      znak: 1529


abertamy.KV.jpg (52480 bytes)

Na červeném štítě jsou zkřížená hornická kladiva přirozené barvy se zlatými topůrky, mlátek doprava (?) a navrchu. Nad štítkem je zlatá královská koruna. Štít drží z obou stran předními tlapami dva vztyčení, k sobě navzájem obrácení, stříbrní, jednoocasí  lvi s červenými vyplazenými jazyky, bez koruny. (03)


Starší kresby:

abertamy2.KV.jpg (23502 bytes)

V červeném štítě stříbrná hornická kladívka na zlatých topůrkách. (PP)