wz

Zvíkovec obyvatel - 2005  
městys:     znak:


zvikovec2RO.jpg (39420 bytes)

 

zvikovec1RO.jpg (32918 bytes)